เกี่ยวกับเรา

"Live Simply with Prodigy"

ผู้นำเข้าวัสดุกระเบื้องปิดผิวยอดนิยม ตอบโจทย์งานตกแต่งภายในและภายนอก
พร้อมให้ลูกค้าได้เลือกสรรแล้วที่นี่

เกี่ยวกับโพรดิจี้

บริษัท โพรดิจี้ ดีไซน์ จำกัดนำเข้าสินค้าหลักประเภทกระเบื้องสำหรับตกแต่งทั้งภายในและ ภายนอก ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโพรดีจี้มีเป้าหมายที่จะเติบโตในอุตสาหกรรม กระเบื้องอย่างมีคุณภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม และหลากหลายมากที่สุด ในประเทศไทย

ประวัติความเป็นมา

2535
2563
ปัจจุบัน

บริษัท โพรดิจี้ ดีไซน์ จำกัด เริ่มต้น
จากการเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับวัสดุ
ก่อสร้าง ประเภทหินสำหรับตกแต่ง
พื้นและผนัง ภายใต้การบริหาร
จัดการของบริษัท เอส อาร์ เอ็ม มาร์
เบิล จำกัด

จากความสำเร็จและประสบการณ์ที่มีมากกว่า 30 ปี ทำให้บริษัทมีความเข้าใจและสามารถ ขยายกลุ่มสินค้าให้มีความหลากหลาย เพื่อ ตอบสนองกับความต้องการของตลาดมาก ยิ่งขึ้นพร้อมจัดตั้งบริษัทภายใต้ชื่อ โพรดิจี้ ดีไซน์’ ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่น และสร้างการจดจำที่ดีให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น
นอกจากบริษัทจะมุ่งเน้นให้ ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์และทำการตลาดที่ดีแล้ว โพรดีจี้ ดีไซน์’ ยังให้ความสำคัญกับ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามา ประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อใช้เป็น ตัวชี้วัดความสำเร็จให้กับบริษัทได้

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรม กระเบื้องและวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้เหนือมาตรฐานสากล โดยมีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

บริษัทคำนึงถึงคุณภาพของสินค้า การบริการและความคุ้มค่า ตลอดไปจนถึงการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความสามารถในการขยายฐานผลิตของตัวเองสู่การผลิตเป็นระดับสากล

จุดแข็งของธุรกิจ

Online Shopping Here!